Arvomme

Wihurin toiminnan lähtökohtina toimivat arvot, jotka määrittelevät sitoumuksemme asiakkaita, henkilökuntaa, osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiämme kohtaan.

Avoimuus – Kannustamme avoimuuteen ja rehellisyyteen.

Luotettavuus – Olemme reilu ja luotettava yhteistyökumppani.

Innovatiivisuus – Vastaamme ajan haasteisiin uusilla innovaatioilla, kehittämällä jatkuvasti niin sisäisiä kuin ulkoisiakin vahvuuksiamme.

Kannattavuus – Pyrimme kukin omalla työpanoksellamme aina parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

Haluamme toimia oikein

Menestyksellemme on olennaisen tärkeää, että noudatamme toiminnassamme korkeimpia eettisiä standardeja. Eettiset toimintaperiaatteemme kertovat sitoutumisestamme lakien ja määräysten noudattamiseen. Lisäksi ne kuvaavat yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja eettisiä toimintaperiaatteita, joita noudatamme liiketoiminnassamme ja päätöksenteossamme – niin pienissä kuin suurissa asioissa. Eettiset toimintaperiaatteemme koskevat kaikkia työntekijöitämme maailmanlaajuisesti riippumatta heidän roolistaan tai työstään, ja jokaisen Wihurin työntekijän vastuulla on noudattaa ja edistää Wihurin eettisiä toimintaperiaatteita.

Tutustu tarkemmin Wihurin eettisiin toimintaperiaatteisiin

Wihurin Toimittajien Eettinen Ohjesääntö

Soveltuvien lakien noudattaminen on liiketoiminnassamme avainasemassa, ja edellytämme samaa liikekumppaneiltamme. Wihurin Toimittajien Eettisen Ohjesäännön tarkoitus on varmistaa, että liikekumppanimme noudattavat Wihurin asettamia vähimmäisvaatimuksia liiketoiminnassaan. Edellytämme toimittajiltamme, että nämä sitoutuvat ohjesäännön noudattamiseen.

Tutustu tarkemmin Wihurin Toimittajien Eettiseen Ohjesääntöön

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Meille on tärkeää, että voimme havaita mahdolliset epäkohdat ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa. Väärinkäytösten ilmoituskanavamme kautta voit ilmoittaa luottamuksellisesti epäillyistä väärinkäytöksistä toimintaamme liittyen.

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Voit tehdä ilmoituksen omalla nimelläsi tai anonyymisti. Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilystesi tueksi, mutta ilmoituksen tulee olla tehty vilpittömässä mielessä.

Ilmiantotiimimme käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti.

Lisätietoja väärinkäytösten ilmoituskanavasta löydät ilmoituskanavaa koskevista ohjeistamme. Muista tavoista ilmoittaa huolenaiheista voit lukea lisää eettisistä toimintaperiaatteistamme.

Tutustu tarkemmin väärinkäytösten ilmiantamisohjeisiin