ArtikkeliTekninen Kauppa

Willen älykkäät ominaisuudet – markkinajohtajan kehitystyön tulos

Pohjoismaiden ympäristönhoitokoneiden markkinajohtaja Wille Machines Oy haluaa jatkossakin olla yritys, joka näyttää mallia alan muille toimijoille. Laadukas kehitystyö vastaa kuljettajien tarpeisiin tuomalla Willeihin älykkäitä ominaisuuksia, joista käyttäjät ja ympäristö kiittävät.

Wille Machines Oy on tunnettu ensiluokkaisesta kotimaisesta tuotannosta ja tuotekehityksestä, jonka tavoitteena on olla alan kärjessä myös tulevaisuudessa. Asiakastarpeiden hyvän tuntemuksen pohjalta Willeihin kehitettiin älykkäitä ominaisuuksia tehostamaan ja helpottamaan kuljettajan työtä.

Jokapäiväistä työtä sujuvoittavat toiminnot Automatic Eco Drive, Smart Drive, Smart Cruiser, Smart Flow, Smart Lube ja Variosteer ovat saaneet erittäin positiivisen vastaanoton. Älykkäät ominaisuudet ovat vahvasti tätä päivää ja tulevaisuutta ympäristönhoitokoneissa, joten Willejen kehitystyö jatkuu aktiivisena.

Tehokkaampaa ja turvallisempaa ympäristönhoitoa

Willen älykkäillä ominaisuuksilla halutaan, että kuljettajan työ sekä tehostuu että helpottuu, kun rutiininomaisia tehtäviä siirtyy koneen hoidettavaksi.

”Kun kuski voi ajonopeuden säätämisen ja nappuloiden kääntelyn sijaan keskittyä muuhun, tuottava työ lisääntyy. Lisäksi mahdollisuudet havainnoida ympäristöä lisääntyvät, mikä parantaa turvallisuutta”, kertoo Wille Machines Oy:n suunnittelupäällikkö Jesse Suonsivu.

Jokainen älykäs ominaisuus on mietitty ja kehitetty niin, että koneen käyttäjä saa niistä maksimaalisen hyödyn työssään. Vastaanotto onkin ollut erittäin hyvä Pohjoismaissa.

”Edut on helppo huomata jokapäiväisessä työssä. Esimerkiksi Smart Flow -automatiikalla työlaitteen nopeus seuraa automaattisesti koneen ajonopeutta, jolloin esimerkiksi hiekoitus tapahtuu tasaisesti ja säästöt materiaalikuluissa ovat selvät”, sanoo Wille Machines Oy:n tuotepäällikkö Antti Lindström.

Vähemmän ympäristökuormitusta

Älykkäät ominaisuudet ei ole hiottu vain koneen käyttäjän parasta ajatellen, vaan kehitystyön tuloksena myös ympäristöystävällisyys lisääntyy. Esimerkiksi Automatic Eco Drive -ominaisuuden ansiosta moottorin kierrokset ovat optimaaliset tilanteessa kuin tilanteessa pienentäen polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

”Älykkäät ominaisuudet vähentävät Willeistä aiheutuvaa ympäristön kuormitusta, mikä on entistä tärkeämpää tulevaisuudessa”, toteaa Lindström.

Smart Lube -järjestelmä seuraa työn kuluttavuutta huolehtien koneen oikeamääräisestä rasvauksesta. Näin ympäristöön ei päädy liiallisen rasvauksen myötä haitallisia aineita. Älykkäät ominaisuudet ovatkin osaltaan myötävaikuttaneet siihen, että Wille Machines Oy:lle on myönnetty ISO14001-ympäristösertifikaatti.

”Yrityksenä olemme sitoutuneet ottamaan myös ympäristönäkökulman huomioon kehitystyössämme. Ympäristönhoitokoneilta ei vaadita vain laadukasta ja sujuvaa työskentelyä, vaan ympäristöhaittojen minimointi on yhtä tärkeää”, linjaa Suonsivu.

Jatkuvalla kehitystyöllä alan kärjessä

Tinkimätön työ maailman parhaiden ympäristönhoitokoneiden eteen jatkuu Loimaalla.

”Wille Machines haluaa olla innovaattori ja tiennäyttäjä ympäristönhoitokoneissa. Tuotekehityksemme etenee koko ajan sekä kehittäen vanhoja ominaisuuksia että keksien uusia rinnalle”, kuvailee Lindström.

Oman työn jatkuva arviointi ja asiakkaiden kuuntelu pitävät kehitystyön oikealla polulla.

”Viemme älykkäitä ominaisuuksia edelleen eteenpäin, mutta samalla olemme huolellisia, että lisääntyvät säätömahdollisuudet eivät laske kokonaisuuden selkeyttä. Kaikessa kehitystyössä tavoitteemme on tuoda aitoja ratkaisuja asiakkaillemme”, Suonsivu summaa.