Videovalvonnan ja vierailijoiden tietosuojaseloste – Wihuri-konserni

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten lomakkeiden kautta saatuja henkilötietojasi ja Wihuri-konsernin yritysten tiloissa kerättyä videovalvontamateriaalia voidaan käsitellä ja miten yksilöt voivat harjoittaa yksityisyydensuojaan perustuvia oikeuksiaan.

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on jokainen Wihuri-konserniin kuuluva yritys, jonka tiloissa olet käynyt (“me” tai “Wihuri”).

Jos sinulla on henkilötietojasi tai tietosuojaa koskevia kysymyksiä tai pyyntöjä, voit aina ottaa meihin yhteyttä seuraavan sähköpostiosoitteen kautta:

dataprotection@wihuri.com

Voimme säännöllisesti päivittää tätä tietosuojaselostetta.

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä

Henkilötietojen lähteet ja tyypit

Tiedot, joita voimme käsitellä, sisältävät kuvia ja tietueita (mukaan lukien niihin liittyvä päivämäärä, aika ja sijainti), jotka on kerätty Wihurin tiloissa suoritetun videovalvonnan yhteydessä seuraavista henkilöistä (“sinä”):

  • Wihurin nykyiset tai entiset työntekijät, johtajat, vuokratyöntekijät ja työnhakijat,
  • Wihurin nykyisten, entisten tai potentiaalisten urakoitsijoiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden työntekijät, johtajat ja edustajat,
  • Wihurin nykyisten, entisten tai potentiaalisten asiakkaiden työntekijät, johtajat ja edustajat sekä
  • muut kolmannet osapuolet, jotka ovat olleet Wihurin tiloissa.

Paperisten tai sähköisten lomakkeiden avulla keräämämme tiedot voivat sisältää myös nimesi, työnantajaasi koskevat tiedot (esim. yrityksen nimen) ja päivämäärän, jolloin olet kulkenut tiloissamme.

Mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja laillinen peruste?

Käsittelemme henkilötietoja vain silloin, kun meillä on laillinen peruste siihen jonkin seuraavan tarkoituksen vuoksi:

  • sinun ja muiden turvallisuuden suojaaminen,
  • Wihurin toimitilojen suojaaminen,
  • Wihurin ja/tai yksilön omaisuuden suojaaminen,
  • tuotantotoimintojen seuranta,
  • Wihurin tilojen yleistä turvallisuutta uhkaavien riskien ja altistumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä riitojen ratkaiseminen.

Käsittely perustuu Wihurin oikeutettuun etuun, joka liittyy meidän ja sinun tai edustamasi yhteisön väliseen suhteeseen.

Videovalvonta tapahtuu paikallisten lakien mukaisesti. Tarkkailtavissa tiloissa on videovalvonnasta kertovia kylttejä paikallisen lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.

Kenen kanssa voimme jakaa henkilötietojasi?

Muut Wihuri-konsernin yritykset: Voimme siirtää henkilötietoja muille Wihuri-konsernin yrityksille, jos se on tarpeen turvatoimenpiteiden toteuttamiseksi. Jotkut näistä yrityksistä voivat toimia antamiemme henkilötietojen itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

Kolmannet osapuolet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi valtion virastoille ja viranomaisille, tuomioistuimille ja muille valtion viranomaisille, jos meillä on siihen laillinen velvoite. Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös ulkoisille neuvonantajille (esim. lakimiehille, kirjanpitäjille, tilintarkastajille jne.) tai vartiointiyrityksille.

Palveluntarjoajat ja muut yhteistyökumppanit: Osana normaalia toimintaansa Wihuri solmii sopimuksia sellaisten kolmansien osapuolien palveluntarjoajien kanssa (esim. IT-järjestelmien ja tukipalveluiden tarjoajat). Nämä kumppanit käsittelevät henkilötietojasi vain Wihurin ohjeiden mukaisesti tarjotakseen palveluita.

Voidaanko tietojasi siirtää kansainvälisesti?

Wihuri toimii globaaleilla markkinoilla. Tämän vuoksi tietojasi voidaan siirtää myös muihin kuin EU-/ETA-maihin. Koska eri maissa voi olla erilainen tietosuojalaki kuin omassa maassasi, varmistamme tarvittaessa erilaisilla toimenpiteillä, että tietosi on suojattu riittävästi. Riittävät suojatoimet, joita Wihuri-konsernin yritykset ja muut yhteistyökumppanit voivat käyttää, sisältävät vakiosopimuslausekkeet, jotka EU-komissio on hyväksynyt.

Miten suojaamme henkilötietosi?

Wihuri noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja pyrkii varmistamaan, että yksityisyyttäsi ei loukata missään tietojenkäsittelyn vaiheessa.

Kehitämme ja toteutamme jatkuvasti hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimenpiteitä suojataksemme tietosi luvattomalta käytöltä sekä katoamiselta, väärinkäytöltä ja muutoksilta. Vaadimme myös palveluntarjoajiamme toteuttamaan kaikki asianmukaiset turvatoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Yleensä Wihuri säilyttää videovalvonta-aineistoa enintään kahden kuukauden ajan. Voimme kuitenkin säilyttää jotain materiaalia pidempään, jos se on välttämätöntä oikeutetun liiketoimintaetumme vuoksi, esimerkiksi riitojen ratkaisemiseksi tai sovellettavien standardien noudattamiseksi. Jos pyydät meitä poistamaan henkilötietosi, voimme silti tarvittaessa säilyttää tietosi tällaista etua varten.

Oikeutesi ja vaihtoehtosi

Sinulla on oikeus nähdä henkilötietosi ja korjata tietojasi. Joissain tapauksissa sinulla voi olla myös oikeus poistattaa tarpeettomia tai vääriä tietojasi, vastustaa sitä, miten käytämme tai jaamme tietojasi, rajoittaa sitä, miten käsittelemme tietojasi, ja siirrättää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla tietosuojakysymyksissä yhteyttä Wihurin tietosuoja-asiantuntijaan yllä olevien yhteystietojen kautta.

Vaikka Wihuri pyrkii ratkaisemaan kaikki yksityisyyden suojaan liittyvät erimielisyydet yhteistyössä kanssasi, sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen.