Tietosuojaseloste toimittajille – Wihuri-konserni

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Wihuri-konsernin yritysten nykyisten, entisten ja potentiaalisten urakoitsijoiden, toimittajien, yhteistyökumppaneiden ja heidän työntekijöidensä, johtajien ja edustajien (“sinä” tai “Toimittaja”) henkilötietoja voidaan käsitellä ja miten yksilöiden yksityisyydensuojaan liittyviä oikeuksia voidaan käyttää. Käsittelemme henkilötietojasi erityisesti mahdollistaaksemme yhteistyön kanssasi ja täyttääksemme sopimusvelvoitteemme, kuten alla selitetään yksityiskohtaisemmin.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on jokainen Wihuri-konserniin kuuluva yritys, jonka kanssa Toimittaja on tehnyt sopimuksen tai todennäköisesti tekee sopimuksen (“me” tai “Wihuri”).

Jos sinulla on henkilötietojasi tai tietosuojaa koskevia kysymyksiä tai pyyntöjä, voit aina ottaa meihin yhteyttä seuraavan sähköpostiosoitteen kautta:

dataprotection@wihuri.com

Voimme säännöllisesti päivittää tätä tietosuojaselostetta lisäämällä tietosuojaselosteen uuden version Wihurin nettisivustolle.

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä

Henkilötietojen lähteet

Käsittelemämme henkilötiedot on pääosin kerätty suoraan sinulta.

Lisäksi voimme kerätä henkilötietoja Wihurin oman toiminnan ja julkisesti saatavilla olevien lähteiden kautta.

Lisäksi, kun laki vaatii tai sallii, voimme saada kolmansilta osapuolilta henkilötietoja, jotka liittyvät esimerkiksi pätevyys- ja lupatietoihin, kaupallisen toiminnan kieltoihin, allekirjoitusoikeuksiin ja valta-asemiin.

Millaisia henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemämme tiedot voivat sisältää erityisesti seuraavien kategorioiden henkilötietoja sinusta Toimittajan työntekijänä, johtajana tai edustajana:

 • yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero,
 • tietoja asemastasi, kuten ammattinimikkeesi ja edustamasi yrityksen nimi,
 • tietoja meidän välisistämme tapaamisista, mukaan lukien aika, paikka ja osallistujat,
 • tietoja tuote- ja/tai palvelutarjouksista ja/tai -tilauksista, kuten millaisia tuotteita ja/tai palveluita tarjoat,
 • kirjeenvaihtoa ja muita toimittajasuhteemme ylläpitämiseen liittyviä tietoja,
 • taloudelliset tiedot ja pätevyystiedot, kuten luvat,
 • tiedot sosiaaliturvan kattavuudesta lähetettyjen työntekijöiden osalta,
 • tietoja, jotka ovat välttämättömiä tuonti- ja vientirajoituksia ja/tai pakotteita koskevien lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi,
 • taustatiedot,
 • tiedot mahdollisesti Wihurin vastuulla olevista työtapaturmista sekä
 • turvallisuus- ja lokitiedot, kuten palomuurilokit, käyttäjätunnus ja muut käyttäjätiedot.

Käsittelemämme henkilötiedot riippuvat suhteestasi meihin eivätkä välttämättä sisällä kaikkia yllä lueteltuja tietokategorioita.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja laillinen peruste?

Käsittelemme henkilötietoja vain kun meillä on siihen laillinen peruste, erityisesti seuraavia tarkoituksia varten:

 • edustamasi Toimittajan ja meidän välisen sopimukseen perustuvien velvoitteiden hallinnointi, arviointi, suorittaminen, täytäntöönpano ja/tai noudattaminen tai toimenpiteiden toteuttaminen ennen tällaisen sopimuksen tekemistä, sekä
 • lakiin tai sääntelyyn perustuvien velvoitteidemme noudattaminen.

Edustamasi Toimittajan ja meidän väliseen suhteeseen liittyvän oikeutetun etumme perusteella voimme myös käsitellä henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

 • Ylläpitääksemme ja kehittääksemme suhdettamme edustamaasi Toimittajaan,
 • Ylläpitääksemme ja kehittääksemme toimintaamme,
 • Hallitaksemme toimintaamme liittyviä riskejä,
 • Varmistaaksemme fyysisen turvallisuuden ja tietoturvan, kun palveluitanne tarjotaan tiloissamme ja/tai verkoissamme
 • Markkinoidaksemme tuotteitamme ja/tai palvelujamme.

Joissakin tapauksissa voimme myös käsitellä henkilötietojasi suostumuksesi perusteella.

Kenen kanssa voimme jakaa henkilötietojasi?

Muut Wihuri-konsernin yritykset: Voimme siirtää henkilötietojasi muille Wihuri-konsernin yrityksille, jotka ovat mukana samoissa projekteissa tai vastaanottavat samoja tuotteita ja/tai palveluita kuin me. Jotkut näistä yrityksistä voivat toimia antamiemme henkilötietojen itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

Kolmannet osapuolet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi valtion virastoille ja viranomaisille, tuomioistuimille ja muille valtion viranomaisille, jos meillä on siihen laillinen velvoite. Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös ulkoisille neuvonantajille (esim. lakimiehille, kirjanpitäjille, tilintarkastajille jne.).

Palveluntarjoajat ja muut yhteistyökumppanit: Osana normaalia toimintaansa Wihuri solmii sopimuksia kolmansien osapuolien palveluntarjoajien kanssa (esim. IT-järjestelmien ja tukipalveluiden tarjoajat). Nämä kumppanit käsittelevät henkilötietojasi vain Wihurin ohjeiden mukaisesti tarjotakseen kyseisiä palveluita.

Voidaanko tietojasi siirtää kansainvälisesti?

Wihuri toimii globaaleilla markkinoilla. Tämän vuoksi tietojasi voidaan siirtää myös muihin kuin EU-/ETA-maihin. Koska eri maissa voi olla erilainen tietosuojalaki kuin omassa maassasi, varmistamme tarvittaessa erilaisilla toimenpiteillä, että tietosi on suojattu riittävästi. Riittävät suojatoimet, joita Wihuri-konserni ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää, sisältävät vakiosopimuslausekkeet, jotka EU-komissio on hyväksynyt.

Miten suojaamme henkilötietosi?

Wihuri noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja pyrkii varmistamaan, että yksityisyyttäsi ei loukata missään tietojenkäsittelyn vaiheessa.

Kehitämme ja toteutamme jatkuvasti hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimenpiteitä suojataksemme tietosi luvattomalta käytöltä sekä katoamiselta, väärinkäytöltä ja muutoksilta. Tietojen käyttöoikeudet ovat ennalta määriteltyjä ja rajoitettuja. Vaadimme myös palveluntarjoajiamme toteuttamaan kaikki asianmukaiset turvatoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen yllä mainittuja käsittelytarkoituksia varten tai niin kauan kuin meillä on laillinen velvoite tehdä niin. Huomaa, että tietojen säilytysaika voi vaihdella kategorioittain. Virheelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisesti.

Jos pyydät meitä poistamaan henkilötietosi, voimme silti tarvittaessa säilyttää tietosi oikeutetun liiketoimintaetumme vuoksi, kuten lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja sopimusten täytäntöönpanemiseksi.

Oikeutesi ja vaihtoehtosi

Sinulla on oikeus nähdä henkilötietosi ja korjata tietojasi. Joissain tapauksissa sinulla voi olla myös oikeus poistattaa tarpeettomia tai vääriä tietojasi, vastustaa sitä, miten käytämme tai jaamme tietojasi, rajoittaa sitä, miten käsittelemme tietojasi, ja siirrättää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Kun henkilötietojesi käsittely perustuu omaan suostumukseesi, voit aina peruuttaa suostumuksesi.

Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla tietosuojakysymyksissä yhteyttä Wihurin yhteyshenkilöön yllä olevien yhteystietojen kautta.

Vaikka Wihuri pyrkii ratkaisemaan kaikki yksityisyyden suojaan liittyvät erimielisyydet yhteistyössä kanssasi, sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen.