Tietosuojaseloste asiakkaille – Wipak Group

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Wipak Groupin yritysten (“me” tai “Wipak”) nykyisten, entisten ja potentiaalisten asiakkaiden ja työntekijöiden, johtajien ja edustajien (“sinä” tai “asiakas”) henkilötietoja voidaan käsitellä ja miten yksilöiden yksityisyydensuojaan liittyviä oikeuksia voidaan käyttää. Käsittelemme henkilötietojasi erityisesti mahdollistaaksemme yhteistyön kanssasi ja täyttääksemme sopimusvelvoitteemme, kuten alla selitetään yksityiskohtaisemmin. Henkilötietojen rekisterinpitäjä on kukin Wipak Group -ryhmään kuuluva yritys, jonka asiakas tai potentiaalinen asiakas olet.

Jos sinulla on henkilötietojasi tai tietosuojaa koskevia kysymyksiä tai pyyntöjä, voit aina ottaa meihin yhteyttä seuraavan sähköpostiosoitteen kautta:

dataprotection@wihuri.com

Voimme säännöllisesti päivittää tätä tietosuojaselostetta lisäämällä tietosuojaselosteen uuden version Wipakin nettisivustolle.

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä

Henkilötietojen lähteet

Käsittelemämme henkilötiedot on pääosin kerätty suoraan sinulta.

Lisäksi voimme kerätä henkilötietoja Wipakin oman toiminnan ja julkisesti saatavilla olevien lähteiden kautta.

Lisäksi, kun laki vaatii tai sallii, voimme saada kolmansilta osapuolilta henkilötietoja, jotka liittyvät esimerkiksi kaupallisen toiminnan kieltoihin, allekirjoitusoikeuksiin ja valta-asemiin.

Millaisia henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemämme tiedot voivat sisältää erityisesti seuraavien kategorioiden henkilötietoja:

 • yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero,
 • tietoja asemastasi, kuten ammattinimikkeesi,
 • tietoja meidän välisistämme tapaamisista, mukaan lukien aika, paikka ja osallistujat,
 • tietoja tuote- ja/tai palvelutarjouksista ja/tai -tilauksista, kuten erityispyynnöistäsi,
 • kirjeenvaihto ja muita asiakkuutesi ylläpitämiseen liittyviä tietoja,
 • taloudellisia tietoja, kuten yritysluottokorttisi tiedot,
 • tietoja, joita tarvitaan talousrikoksilta suojautumiseen, kuten talouspakotteisiin liittyvien lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseen,
 • asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia ja muuta palautetta; sekä
 • turvallisuus- ja lokitiedot.

Käsittelemämme henkilötiedot riippuvat suhteestasi meihin, eivätkä välttämättä sisällä kaikkia yllä lueteltuja tietokategorioita.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ja laillinen peruste?

Käsittelemme henkilötietoja vain kun meillä on siihen laillinen peruste, erityisesti seuraavia tarkoituksia varten:

 • sinun ja meidän väliseen sopimukseen perustuvien velvoitteiden hallinnointi, arviointi, suorittaminen, täytäntöönpano ja/tai noudattaminen tai toimenpiteiden toteuttaminen ennen tällaisen sopimuksen tekemistä, sekä
 • lakiin tai sääntelyyn perustuvien velvoitteidemme noudattaminen.

Edustamasi asiakkaan ja meidän väliseen suhteeseen liittyvän oikeutetun etumme perusteella voimme myös käsitellä henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

 • Ylläpitääksemme ja kehittääksemme suhteitamme sinuun tai edustamaasi asiakkaaseen,
 • Ylläpitääksemme ja kehittääksemme toimintaamme,
 • Hallitaksemme toimintaamme liittyviä riskejä,
 • Markkinoidaksemme tuotteitamme ja/tai palveluitamme, joita olet aiemmin ostanut meiltä (jos erillistä suostumusta ei vaadita),
 • Varmistaaksemme fyysisen turvallisuuden ja tietoturvan, kun olet läsnä tiloissamme ja/tai verkoissamme, sekä
 • Estääksemme ja lieventääksemme tuotteidemme ja palveluidemme väärinkäytöksiä.

Suostumuksesi perusteella voimme käsitellä henkilötietojasi myös Wipakin tai sen tytäryhtiöiden sellaisten tuotteiden ja/tai palveluiden markkinointitarkoituksiin, joihin vaaditaan suostumus.

Kenen kanssa voimme jakaa henkilötietojasi?

Muut Wihuri-konsernin yritykset: Voimme siirtää henkilötietojasi muille Wihuri-konsernin yrityksille, jotka ovat mukana samoissa projekteissa kuin me tai jos olet suostunut vastaanottamaan heidän tuotteidensa ja/tai palveluidensa markkinointia. Jotkut näistä yrityksistä voivat toimia antamiemme henkilötietojen itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

Kolmannet osapuolet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi valtion virastoille ja viranomaisille, tuomioistuimille ja muille valtion viranomaisille, jos meillä on siihen laillinen velvoite. Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös ulkoisille neuvonantajille (esim. lakimiehille, kirjanpitäjille, tilintarkastajille jne.) tai perintätoimistoille.

Palveluntarjoajat ja muut yhteistyökumppanit: Osana normaalia toimintaansa Wipak solmii sopimuksia kolmansien osapuolien palveluntarjoajien kanssa (esim. IT-järjestelmien ja tukipalveluiden tarjoajat). Nämä kumppanit käsittelevät henkilötietojasi vain Wipakin ohjeiden mukaisesti tarjotakseen kyseisiä palveluita.

Voidaanko tietojasi siirtää kansainvälisesti?

Wipak toimii globaaleilla markkinoilla. Tämän vuoksi tietojasi voidaan siirtää myös muihin kuin EU-/ETA-maihin. Koska eri maissa voi olla erilainen tietosuojalaki kuin omassa maassasi, varmistamme tarvittaessa erilaisilla toimenpiteillä, että tietosi on suojattu riittävästi. Riittävät suojatoimet, joita Wipak ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää, sisältävät vakiosopimuslausekkeet, jotka EU-komissio on hyväksynyt.

Miten suojaamme henkilötietosi?

Wipak noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja pyrkii varmistamaan, että yksityisyyttäsi ei loukata missään tietojenkäsittelyn vaiheessa.

Kehitämme ja toteutamme jatkuvasti hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimenpiteitä suojataksemme tietosi luvattomalta käytöltä sekä katoamiselta, väärinkäytöltä ja muutoksilta. Tietojen käyttöoikeudet ovat ennalta määriteltyjä ja rajoitettuja. Vaadimme myös palveluntarjoajiamme toteuttamaan kaikki asianmukaiset turvatoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen yllä mainittuja käsittelytarkoituksia varten tai niin kauan kuin meillä on laillinen velvoite tehdä niin. Huomaa, että tietojen säilytysaika voi vaihdella kategorioittain. Virheelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisesti.

Jos pyydät meitä poistamaan henkilötietosi, voimme silti tarvittaessa säilyttää tietosi oikeutetun liiketoimintaetumme vuoksi, kuten lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja sopimusten täytäntöönpanemiseksi.

Oikeutesi ja vaihtoehtosi

Sinulla on oikeus nähdä henkilötietosi ja korjata tietojasi. Joissain tapauksissa sinulla voi olla myös oikeus poistattaa tarpeettomia tai vääriä tietojasi, vastustaa sitä, miten käytämme tai jaamme tietojasi, rajoittaa sitä, miten käsittelemme tietojasi, ja siirrättää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Kun henkilötietojesi käsittely perustuu omaan suostumukseesi, voit aina peruuttaa suostumuksesi.

Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla tietosuojakysymyksissä yhteyttä Wihurin yhteyshenkilöön yllä olevien yhteystietojen kautta.

Vaikka Wipak pyrkii ratkaisemaan kaikki yksityisyyden suojaan liittyvät erimielisyydet yhteistyössä kanssasi, sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen.