Rekrytoinnin tietosuojaseloste – Wihuri-konserni

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten henkilötietojasi voidaan käsitellä ollessasi Wihuri-konserniin kuuluvan yrityksen työnhakijana ja miten voit käyttää yksityisyydensuojaan liittyviä oikeuksiasi. Käsittelemme henkilötietojasi rekrytointiprosessin aikana henkilöstöhallinnon tarkoituksia varten, joita selitetään yksityiskohtaisemmin alla.

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Wihuri-konserniin kuuluva yritys, johon olet lähettänyt työhakemuksesi (“me” tai “Wihuri”).

Jos sinulla on henkilötietojasi tai tietosuojaa koskevia kysymyksiä tai pyyntöjä, voit aina ottaa meihin yhteyttä seuraavan sähköpostiosoitteen kautta:

dataprotection@wihuri.com

Voimme säännöllisesti päivittää tätä tietosuojaselostetta lisäämällä tietosuojaselosteen uuden version Wihurin verkkosivustolle.

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä

Millaisia henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat suoraan välttämättömiä Wihurin kanssa käynnissä olevassa rekrytointiprosessissasi. Käsittelemme pääasiassa niitä henkilötietojasi, jotka olet antanut meille.

Käsittelemämme tiedot voivat sisältää erityisesti seuraavien kategorioiden henkilötietoja:

  • tunnistetiedot, kuten puhelinnumerosi ja kotiosoitteesi
  • työhistoria
  • tiedot pätevyydestäsi ja taidoistasi, kuten ansioluettelo, todistukset ja kielitaito
  • sähköposti-ilmoitusten tilaukset.

Käsittelemämme henkilötiedot eivät välttämättä sisällä kaikkia yllä lueteltuja kategorioita. Käsittelemämme kategoriat riippuvat myös siitä, mitä tietoja päätät antaa meille.

Mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi vain seuraavia tarkoituksia varten:

  • rekrytoidaksemme tulevia työntekijöitä
  • tilastollisiin tarkoituksiin rekrytointiprosessimme parantamiseksi.

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn peruste?

Käsittelemme henkilötietoja vain kun meillä on siihen laillinen peruste.

  • Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme ryhtyä pyynnöstäsi toimenpiteisiin ennen sopimuksen solmimista.
  • Voimme myös käsitellä henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, kun tarjoamme sinulle työ- tai muuta suhdetta.
  • Voimme joissain tapauksissa käsitellä henkilötietojasi lakien tai säännösten noudattamiseksi.
  • Joissain tapauksissa voimme myös käsitellä henkilötietojasi suostumuksesi perusteella.

Kenen kanssa voimme jakaa henkilötietojasi?

Sen Wihuri-konsernin yrityksen lisäksi, johon olet lähettänyt työhakemuksesi, myös muut voivat käyttää henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa

Muut Wihuri-konsernin yritykset: Voimme siirtää henkilötietojasi muille Wihuri-konsernin yrityksille henkilöstöhallinnon tarkoituksia varten. Jotkut näistä yrityksistä voivat toimia antamiemme henkilötietojen itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

Kolmannet osapuolet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille (esim. ennen työhönottoa tapahtuvaa testausta tarjoaville toimijoille), kun se on tarpeen edellä määriteltyihin tarkoituksiin.

Palveluntarjoajat ja muut yhteistyökumppanit: Osana normaalia toimintaansa Wihuri solmii sopimuksia sellaisten kolmansien osapuolien palveluntarjoajien kanssa (esim. IT-järjestelmien ja tukipalveluiden tarjoajat), jotka käsittelevät tietojasi Wihurin puolesta. Nämä kumppanit käsittelevät henkilötietojasi vain Wihurin ohjeiden mukaisesti tarjotakseen palveluita.

Voidaanko tietojasi siirtää kansainvälisesti?

Wihuri toimii globaaleilla markkinoilla. Tämän vuoksi tietojasi voidaan siirtää myös muihin kuin EU-/ETA-maihin. Koska eri maissa voi olla erilainen tietosuojalaki kuin omassa maassasi, varmistamme tarvittavilla toimenpiteillä, että tietosi on suojattu riittävästi, kuten tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan. Riittävät suojatoimet, joita Wihuri-konsernin yritykset ja muut yhteistyökumppanit voivat käyttää, sisältävät vakiosopimuslausekkeet, jotka EU-komissio on hyväksynyt.

Miten suojaamme henkilötietosi?

Wihuri noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja pyrkii varmistamaan, että yksityisyyttäsi ei loukata missään tietojenkäsittelyn vaiheessa. Vain henkilöt, joilla on erityisiä oikeuksia, kuten henkilöstöhallinnon toimihenkilöt ja heitä mahdollisesti avustavat työntekijät, sekä esimiehet, pääsevät käsiksi henkilötietoihisi.

Kehitämme ja toteutamme jatkuvasti hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimenpiteitä suojataksemme tietosi luvattomalta käytöltä sekä katoamiselta, väärinkäytöltä ja muutoksilta. Vaadimme myös palveluntarjoajiamme toteuttamaan kaikki asianmukaiset turvatoimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Tyypillisesti säilytämme rekrytointitarkoituksia varten tarvittavia tietoja rekrytointiprosessin ajan tai enintään kolme kuukautta valinnan jälkeen. Suostumuksellasi voimme säilyttää tietojasi myös kauemmin tulevia rekrytointitarpeita varten, kuitenkin enintään kolmen vuoden ajan. Huomaa, että tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja voimme säilyttää tietojasi niin kauan kuin meillä on laillinen velvoite tehdä niin. Virheelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisesti.

Jos pyydät meitä poistamaan henkilötietosi, voimme silti tarvittaessa säilyttää tietosi oikeutetun liiketoimintaetumme vuoksi, kuten lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja sopimusten täytäntöönpanemiseksi.

Oikeutesi ja vaihtoehtosi

Sinulla on oikeus nähdä henkilötietosi ja korjata tietojasi. Joissain tapauksissa sinulla voi olla myös oikeus poistattaa tarpeettomia tai vääriä tietojasi, vastustaa sitä, miten käytämme tai jaamme tietojasi, rajoittaa sitä, miten käsittelemme tietojasi, ja siirrättää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Kun henkilötietojesi käsittely perustuu omaan suostumukseesi, voit aina peruuttaa suostumuksesi.

Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla tietosuojakysymyksissä yhteyttä Wihurin yhteyshenkilöön yllä olevien yhteystietojen kautta.

Vaikka Wihuri pyrkii ratkaisemaan kaikki yksityisyyden suojaan liittyvät erimielisyydet yhteistyössä kanssasi, sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen.