YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

YK: n jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintasuunnitelman 2030 (Agenda 2030) ja kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. SDG-tavoitteet koostuvat 17 eri päätavoitteesta ja 169 alatavoitteesta, jotka tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti rauhaa edistäen. Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Toimintamme luonne ja niiden vaikutuksien perusteella olemme tunnistaneet 3 tavoitetta, jotka ovat liiketoimintamme ja sidosryhmiemme kannalta tärkeimmät.

SDG 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Tavoitteemme:

Lisäämme vastuullisten ja kestävien ratkaisujen määrää tuote- ja palveluvalikoimassamme.

Panostamme:

– Vastuullisten pakkausratkaisujen kaupallistaminen pakkaustoimialalla
– Wihurin Metro-tukku: Vastuullisuus läpi tuotetarjonnan sekä OM riskiraaka-aineista 100 % varmennettu

SDG 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Tavoitteemme:

Vahvistamme ja kehitämme vastuullisia toimintatapoja entisestään ja varmistamme niiden toteutumisen arjessamme.

Panostamme:

– Turvallinen paikka työskennellä
– Tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät
– Vastuullinen toimitusketju, toimittajien arvioinnit

SDG 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Tavoitteemme:

Kiinnitämme erityistä huomiota energiatehokkuuteen, päästöjen vähentämiseen ja nollahukkaan.

Panostamme:

– Lisätään uusiutuvan energian käyttöä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi
– Parannetaan energiatehokkuutta 10 % vuoteen 2025 mennessä
– Jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätyksen parantaminen