Privacyverklaring voor videobewaking en bezoekers – Wihuri Group

Deze privacyverklaring legt uit hoe de persoonsgegevens, die worden verkregen via formulieren en het videobewakingsmateriaal in de gebouwen van de bedrijven van de Wihuri Group, kunnen worden verwerkt en hoe de privacy rechten van individuen kunnen worden uitgeoefend.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is telkens een medewerker van het bedrijf van de Wihuri Group afhankelijk van het gebouw dat u heeft betreden (“wij” of “Wihuri”).

Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens of gegevensbescherming, kunt u altijd contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres:

dataprotection@wihuri.com

Deze privacyverklaring wordt periodiek bijgewerkt.

Verdere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Bronnen en soorten persoonsgegevens

De gegevens die wij mogelijk verwerken, omvatten afbeeldingen en bestanden (inclusief de bijbehorende datum, tijd en locatie) verzameld via de videobewaking bij Wihuri met betrekking tot de volgende betrokkenen (“u”):

  • Huidige of voormalige werknemers, directeuren, uitzendkrachten en sollicitanten van Wihuri,
  • Werknemers, directeuren en vertegenwoordigers van de huidige, voormalige of potentiële contractanten, leveranciers en samenwerkingspartners van Wihuri,
  • Werknemers, directeuren en vertegenwoordigers van de huidige, voormalige of potentiële klanten van Wihuri, en
  • andere derde partijen aanwezig op het terrein van Wihuri.

De gegevens die wij via papieren of elektronische formulieren verzamelen, kunnen ook uw naam, informatie over uw werkgever (bijv. bedrijfsnaam) en de datum van toegang tot onze gebouwen bevatten.

Wat zijn de doelen en wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens alleen dan als we daar een wettelijke reden voor hebben en wel voor de volgende doeleinden:

  • Bescherming van uw veiligheid en die van anderen,
  • Bescherming van het terrein van Wihuri,
  • Bescherming van het eigendom van Wihuri en/of betrokkenen,
  • Monitoring van productieactiviteiten,
  • Preventie en beperking van risico’s en blootstellingen die de algemene veiligheid van Wihuri-gebouwen bedreigen en om eventuele geschillen op te lossen.

De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Wihuri met betrekking tot onze relatie met u of de entiteit die u vertegenwoordigt.

Videobewaking wordt uitgevoerd conform de lokale wetgeving. Voor zover de lokale wetgeving dat vereist, wordt er aangegeven waar videobewaking aanwezig is in gebouwen.

Met wie mogen wij uw persoonsgegevens delen?

Andere bedrijven van de Wihuri Group: we kunnen de persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven van de Wihuri Group indien noodzakelijk in verband met beveiligingsmaatregelen. Sommige van deze bedrijven kunnen optreden als onafhankelijke gegevensbeheerders voor de persoonsgegevens die wij hen verstrekken.

Derden: we kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstanties en regelgevende instanties, rechtbanken en andere overheidsinstanties waar een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen. We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan externe adviseurs (bijv. advocaten, accountants, auditors enz.) of aan beveiligingsbedrijven.

Dienstverleners en andere partners: als onderdeel van de normale bedrijfsvoering sluit Wihuri contracten af met externe dienstverleners (bijv. IT-systemen en ondersteuningsaanbieders, enz.). Deze partners verwerken uw persoonsgegevens alleen bij en volgens de instructies van Wihuri om de diensten te kunnen leveren.

Mag er internationale gegevensoverdracht plaatsvinden?

Wihuri is actief op een wereldwijde markt. Hierdoor kunnen uw gegevens ook worden overgedragen naar niet-EU/EER-landen. Omdat verschillende landen mogelijk andere gegevensbeschermingswetten hebben dan uw eigen land, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om uw gegevens te beschermen wanneer dat nodig is. Adequate waarborgen die bedrijven van de Wihuri-groep en onze partners kunnen gebruiken, omvatten standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de EU-commissie.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wihuri voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en wil zorg voor dragen dat uw privacy in geen enkele fase van de verwerking wordt geschonden.

Wij ontwikkelen en implementeren continu administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en tegen verlies, misbruik of wijziging. De toegangsrechten tot de gegevens zijn vooraf bepaald en beperkt. We eisen ook van onze dienstverleners dat ze alle passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Over het algemeen bewaart Wihuri het videobewakingsmateriaal voor een periode van twee maanden of korter. We kunnen echter wat materiaal voor een langere periode bewaren indien nodig voor ons legitieme zakelijke belang, zoals bijvoorbeeld om geschillen op te lossen of om te voldoen aan de toepasselijke normen. Als u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kunnen wij uw gegevens nog steeds bewaren indien nodig voor een dergelijk belang.

Uw rechten en mogelijkheden

U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om uw gegevens te corrigeren. In sommige omstandigheden kunt u ook het recht hebben om uw onnodige of onnauwkeurige gegevens te laten verwijderen, bezwaar te maken tegen hoe wij uw gegevens gebruiken of delen, te beperken hoe wij uw gegevens verwerken en om uw gegevens over te dragen naar een andere gegevensbeheerder.

U kunt deze rechten uitoefenen door, via bovenstaande contactgegevens, contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming van Wihuri, expert op het gebied van gegevensbescherming.

Hoewel Wihuri probeert om eventuele privacy gerelateerde geschillen in samenwerking met u op te lossen, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.