FRANKLY-Blogi | Marko Ihalainen | 16.2.2021

Sertifikaatti on kuluerä vai jotain muuta?

Käytännön ympäristötyön tukena ja jatkuvan parantamisen työkaluna meillä on ollut käytössä ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmän toimintaperiaatteet, jotka saimme sertifioitua syksyllä 2020. Sertifiointiprosessin aikana huomio kiinnittyi ympäristöasioiden ohella riskienhallintaan, joka ohjaa tekemään asioita kerralla oikein ja tehokkaasti. Myös kiinnittämällä huomiota työturvallisuusasioissa ennakoivaan työturvallisuuteen, pystymme varmistamaan, että meillä on tarvittavat resurssit käytössä kaikissa prosesseissa. Näin voin sanoa, että tarkastelimme johtamisjärjestelmää koko Vilakoneen liiketoiminnassa.

Ympäristötyössä kartoitimme oman toiminnan ympäristönäkökohdat sekä valmistamamme Wille-ympäristöhoitokoneiden ympäristövaikutukset. Merkittävimpiä ympäristönäkökohtia ovat Willen hiilidioksidipäästöt, joiden pienentämiseksi teemme jatkuvasti töitä. Parhaillaan päivitämme moottoreitamme Stage V -päästöluokkaan ja kehitämme käyttäjän avuksi uusia innovatiivisia sovelluksia, joilla voidaan vähentää käytönaikaisia päästöjä. Esimerkkeinä sovelluksista ovat Automatic Eco Drive, jolla säädetään moottorin kierrokset automaattisesti parhaalle hyötysuhdealueelle, sekä työkäyttöön optimoitu vakionopeussäädin, jolla hallitaan entistä tarkemmin koneen nopeutta.

Wille-ympäristönhoitokoneiden avulla asiakkaamme voivat huolehtia meidän kaikkien ympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta. Resurssitehokkuus konkretisoituu Willen suunnittelussa: ne ovat kestäviä ja pitkäikäisiä tuotteita, joiden elinkaarta pidennetään kattavalla varaosien saannilla.

Monet yritykset pyrkivät nimenomaan tehostamaan toimintojaan tekemättä sitä varsinaisesti ympäristölähtöisesti. Näin mekin Vilakoneella teimme ennen kuin aloimme toden teolla pohtimaan tuotteidemme ja prosessiemme ympäristövaikutuksia.

Ympäristöjärjestelmät ovat luonnollisesti tätä päivää, mutta kuinka tärkeää on niiden sertifiointi, voidaan pohtia. Tässä kohdassa moni sanoo, että sertifiointi vie aikaa ja rahaa, koska joudutaan resursoimaan eri asioihin. Asiaa kun pohtii hieman, niin eikö voida todeta, että monen ympäristönäkökohdan tarkempi ymmärtäminen säästää sekä luonnonvaroja että rahaa:

  • raaka-aineiden tehokas käyttö
  • tekemällä asiat kerralla oikein ja kunnolla
  • suunnittelemalla tuotteet tai komponentit riittävän kestäviksi
  • pakkaussuunnittelulla jätteen vähentäminen
  • käyttämällä energiaa tehokkaasti, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Systemaattinen johtaminen myös ympäristöasioissa on tarpeen, ja näin osaltamme varmistamme vastuullisen liiketoiminnan. Sertifiointi on meidän palkinto sekä todiste asiakkaille ja henkilöstölle hyvästä johtamisesta ja jatkuvasta parantamisesta.

Marko Ihalainen

HSEQ Manager, Vilakone Oy
Linkedin
Satu Pahkala
Satu Pahkala

Miksi kukaan haluaisi blogata SDG-tavoitteista?

Pauliina Rannikko
Pauliina Rannikko

Korona – onko se sittenkin mahdollisuus?