FRANKLY-Blogi | Satu Pahkala | 12.11.2019

Yhdeksän kuukautta ja tulokkaalla on nimi – Saanko esitellä, FRANKLY WIHURI.

Satu Pahkala

Syksyllä 2018 aloitimme Wihurilla vastuullisuuslinjauksemme luomisen. Olin innoissani uuden äärellä; nyt meillä on mahdollisuus koostaa vastuullisuusasiat yhdeksi kokonaisuudeksi, luoda yhteiset käytänteet ja yhteinen tapa puhua – juuri Wihurille sopiva vastuullisuuslinjaus. Perusteellinen työ kesti yhdeksän kuukautta, ja nyt se on valmis esiteltäväksi. Näin FRANKLY WIHURI syntyi.

Ensimmäinen kolmannes: yhdessä liiketoiminta-alueiden kanssa

Vastuullisuustyö ei suinkaan ollut Wihurille uutta. Sitä oli tehty jo pitkään eri liiketoiminta-alueilla, mutta yhteinen linjaus puuttui. Lähdimme liikkeelle työpajoilla, joihin osallistui edustajia eri liiketoiminta-alueilta. Määritimme olennaiset vastuullisuusasiat, minkä jälkeen työstimme linjausta ja tavoitteita yhdessä. Kaikki liiketoiminta-alueet toivat yhteisiin työpajoihin palautetta sidosryhmiltään.

Toinen kolmannes: nimi, yhteinen kieli ja tarina

Työpajakeskusteluihin ja sidosryhmien odotuksiin peilaten muodostimme Wihurin konsernitason vastuullisuuslinjauksen, sen neljä keskeistä teemaa sekä mittariston tavoitteiden seurantaa varten.

Meille oli tärkeää, että vastuullisuudesta voidaan keskustella yhteisellä kielellä emmekä huku termiviidakkoon.

Toisen kolmanneksen aikana keskityimme mittareiden lisäksi Frankly Wihurin tarinaan; halusimme linjauksen kuvaavan arvojamme, perheyrityksen yrityskulttuuria sekä toimintatapaamme, jota kumppanimme kovasti arvostavat. Samalla vastuullisuudesta kertomisesta haluttiin tehdä mahdollisimman helppoa.

Halusimme antaa vastuullisuuslinjauksellemme tarttuvan ja mieleenpainuvan nimen. Frankly Wihurin nimi pohjautuu englanninkieliseen sanaan ’frankness’. Sana tarkoittaa suorapuheisuutta, mitä pidetään hyvin suomalaisena ominaisuutena. Suomalaisena perheyrityksenä suorapuheisuus tarkoittaa meille tapaa, jolla puhumme sitoumuksistamme kasvattaa liiketoimintaamme vastuullisesti. Teemme sen avoimesti, rehellisesti ja läpinäkyvästi.

Tarinan lisäksi teimme sitä tukevan sanaston ja ohjeiston, joka avaa mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten kerromme siitä Franklyn avulla.

Viimeinen kolmannes: tulokkaan esittely

Viimeisellä kolmanneksella kävin esittelemässä Frankly Wihuria liiketoiminta-alueilla – oli tärkeää kertoa mitä yhteistyömme pohjalta on syntynyt. Seuraavaksi haluamme jatkaa työtä kaikkien wihurilaisten kanssa. Loppujen lopuksi vastuullisuusasiat ovat yhteisten toimintatapojen omaksumista ja pieniä tai suurempia arjen tekoja. Vastuullisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.

Vanhaa vaalien, uutta ja inspiroivaa

Yhdeksän kuukauden aikana meillä on ollut mahtava tekemisen meininki – vanhan pohjalta on syntynyt yhteistä, uutta ja inspiroivaa. Olemme vasta raapaisseet pintaa, sillä nyt se todellinen työ alkaa. Konsernitasoinen vastuullisuuslinjaus on asettanut kattotason tavoitteet, nyt hiomme liiketoiminta-alueiden omia tavoitteita. Seuraavat kuukaudet ja tuleva vuosi tarkoittavat toisiltamme oppimista, kokemuksien jakamista ja toivottavasti paljon yhteistä tekemistä.

Kutsumme sidosryhmät mukaan vuoropuheluun ja kannustamme wihurilaisia jakamaan kokemuksiaan. Toivottavasti pääsemme myös pian kertomaan työmme edistymisestä. Sitä odotellessa, voit tutustua Frankly Wihuriin ja vastuullisuustekoihimme tarkemmin täällä.

Satu Pahkala

Satu Pahkala

Corporate Responsibility Director
Vastuullisuuden moniottelija, joka nuuskii vastuullisuustrendejä, sparrailee ja auttaa wihurilaisia rakentamaan parempaa huomista. Tunnetaan myös mama-franklynä, joten nappaa hihasta, jos on vastuullisuuteen liittyvä ajatuksia tai tekoja.
Linkedin
Marko Ihalainen

Sertifikaatti on kuluerä vai jotain muuta?

Satu Pahkala
Satu Pahkala

Miksi kukaan haluaisi blogata SDG-tavoitteista?

Uutisia eri puolilta Wihuria

16.2.2021 | Tekninen Kauppa
3.2.2021 | Tekninen Kauppa