FRANKLY-Blogi | Vesa Laineenkare | 14.11.2019

Asenne ratkaisee, taas kerran!

”Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset” (Elinkeinoelämän keskusliitto).

Tässä kiteytyy vastuullisuuden syvin olemus, mutta mitä se tarkoittaa meille Wihurin Teknisessä Kaupassa käytännössä.

Yritysmaailmassa vastuullisuus on noussut isommin keskusteluun vasta viime vuosikymmenen aikana. Tosiasia lienee se, että pitkään toimineiden, menestyneiden ja hyvämaineisten yritysten kulttuurissa vastuullisuus on aina kulkenut mukana ei välttämättä nykytermein vaan osana ajattelua ja tapaa toimia.

Sellaiset yritystoiminnan perusasiat kuten tehokkuus ja laatu ovat osa vastuullisuutta. Tehokas toiminta ei tuhlaa resursseja, on se sitten raaka-aineita tai aikaa. Tehokkaiksi hiotut tuotantoprosessit eivät jätä jälkeensä jätettä tai ylijäämää. Käytönaikainen energiatehokkuus ja mahdollisimman vähäiset päästöt esim. ympäristöhuoltokoneissa ovat konkreettisia ympäristönäkökohtia joilla on merkitystä asiakkaille. Tuotteiden ja toiminnan korkea laatu kantaa pitkälle, ja se onkin meidän toiminnan kulmakivi. Laadukkaiden premium-tuotteiden avulla rakennamme kumppanuuksia jolloin pystymme tukemaan asiakkaan vastuullisuutta palveluilla ja ratkaisuilla pitkäjänteisesti.

Yrityksissä seurataan ja raportoidaan monia asioita, myös vastuullisuuden osalta on tärkeää tietää millä sykkeellä ja tasolla olemme tekemässä kestävää liiketoimintaa. Sen seurannassa tai toteamisessa hyvänä työkaluna on tavoitteiden määrittäminen ja mittarointi. Itse tarkastelen asioita mieluiten ns. ”kovien tekijöiden” eli mittareiden kautta. Yksinkertaiselle miehelle, kun on helpompaa arvioida asioita silloin kun niitä voi mitata, ja saadaan tarkkaa dataa analysoitavaksi johtopäätösten tekoa sekä toimenpiteitä varten. Näin saadaan ymmärrys siitä, että tehdään asioita kestävästi muun muassa luonnon ja ympäröivän yhteiskunnan kannalta katsottuna. Vastuullisuus täytyy ottaa huomioon lyhyen ja pitkän aikavälin päätöksissä ja jalkauttaa niin pienempään kuin isompaankin jokapäiväiseen tekemiseen.

On monia asioita joita yritys ei voi ulkoistaa ja vastuullisuus on ehdottomasti yksi niistä.

Vastuullisuuteen vaikuttavia päätöksiä ei tehdä pelkästään ”jossain pääkonttorilla” vaan oleellista on muistaa, että jokaisen Wihurilaisen päätökset ja teot vaikuttavat siihen kuinka vastuulliseksi Wihurin toiminta koetaan. Tämä näkyy meidän asiakkaille, kumppaneille ja on myös oman henkilökunnan motivoinnissa yhä suuremmassa roolissa. On tärkeää, että jokainen meistä sitoutuu ja toimii vastuullisesti jolloin se on osa meidän arkea ja liiketoimintaa.

Vastuullisuudessakin oleellista on jälleen kerran asenne. Käytän sanontaa ”asenne ratkaisee” ehkä turhankin usein, mutta tähän yhteyteen se sopii mielestäni erinomaisesti. Vastuullisuudessa se näyttäytyy kestävinä päätöksinä ja arkipäivän tekoina.

Lämmintä syksyä kaikille!

Vesa Laineenkare

Vice President and General Manager, Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Linkedin
Marko Ihalainen

Sertifikaatti on kuluerä vai jotain muuta?

Satu Pahkala
Satu Pahkala

Miksi kukaan haluaisi blogata SDG-tavoitteista?

Uutisia eri puolilta Wihuria

21.10.2021 | Tekninen Kauppa
13.10.2021 | Tekninen Kauppa