Safety UP® -työturvallisuuskoulutukset

Suhtaudumme turvallisen työympäristön varmistamiseen vakavasti. Työturvallisuusasioiden oppiminen voi kuitenkin olla hauskaa innovatiivisten ja sitouttavien opetusmenetelmien avulla.

Työturvallisuuskoulutukset ovat hyvä mahdollisuus kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria. Yhdessä työskentely auttaa luomaan turvallisen ja tuotteliaan työympäristön kaikille. Osana turvallisuuskulttuurin kehittämistä Tekninen Kauppa käyttää sisäisissä turvallisuuskoulutuksissaan innovatiivisia Safety Up® -koulutusmateriaaleja.

Safety Up® -koulutuksissa hyödynnetään tarinankerrontaa ja sitoutetaan osallistujat

Innovatiiviset ja uudet oppimismetodit ovat osa turvallisuuskulttuurimme kehittämistä. Sitoutuneet osallistujat saavuttavat oppimistavoitteensa helpommin. Työntekijämme ovat olleet erittäin tyytyväisiä työturvallisuuskoulutusten uusiin oppimismenetelmiin.

Koulutusten korkea laatu on meille tärkeää, joten teemme työturvallisuuskoulutuksissa yhteistyötä kokeneen palveluntarjoajan, LIS Group Oy:n kanssa.

 

< Takaisin edelliselle sivulle